EmailTwitterFacebookLinkedIn

Personeel / HRM Payroll / P&O

Als ondernemer wilt u uw organisatie voor u en uw medewerkers op orde hebben. En u wilt voldoende ruimte ervaren om uw bedrijf te laten groeien. Bij Derks ondernemers advies vindt u gedreven professionals welke voor u klaar staan. Hieronder vind u een opsomming wat wij voor u kunnen betekenen naast het persoonlijk adviseren.

Loonadministratie

Door op elk gewenst moment over de actuele financiële informatie te beschikken kan de werkgever indien nodig tijdig bijsturen. Derks ondernemers advies zorgt voor de juiste afhandeling van de verschillende beloningscomponenten, zodat de loonkosten zo laag mogelijk voor u als werkgever uitpakken.

De aanwezige loonsubsidies worden hierbij toegepast.

Wij geven hieronder een kort overzicht van werkzaamheden welke binnen uw loonadministratie aan de orde kunnen zijn:

 • Loonstroken per persoon per tijdvak  
 • Jaaropgaven en jaarwerk lonen
 • Kostencalculatie totale loonkosten per werknemer
 • Aangiften loonheffingen per tijdvak
 • Vakantiegeldberekeningen per jaar of per tijdvak
 • Werkzaamheden arbodiensten
 • Loonjournaalposten voor financiële administratie
 • Export van digitale loongegevens
 • Werkzaamheden inzake bedrijfspensioenen
 • Bemiddeling bij arbeidsconflicten
 • Loonkosten subsidies

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn van groot belang in de relatie met uw (toekomstige) personeel.

Derks ondernemers advies zorgt voor marktconforme arbeidsvoorwaarden. De toepassing van de relevante CAO en sociale premies of een eigen arbeidsvoorwaardenpakket met een pensioenvoorziening worden voor u geregeld. Brutolonen, prestatie vergoedingen, WKR, netto vergoedingen, verlof en pensioenen komen hierbij aan de orde. Derks ondernemers advies zet in op aantrekkelijke kosten / baten passend bij uw bedrijfsvoering.

HR-subsidies

De overheid (lokaal, regionaal, landelijk of Europa) en sectoren stimuleren mobiliteit op de arbeidsmarkt met een grote intensiteit. Het aannemen, opleiden en breder inzetbaar maken van personeel levert de werkgever geld op. De werkgever kan de gemaakte kosten met subsidies gefinancierd krijgen. Met een subsidie checklist stelt Derks ondernemers advies de werkgever in staat om de juiste input te leveren. Door structureel de mogelijkheden in beeld te brengen helpen de Derks ondernemers advies adviseurs u deze voordelen te realiseren.

Verzuim management

Ziekteverzuim is een vervelende aangelegenheid, voor je het weet heb je een forse schadepost.

Door het verzuim als een businesscase aan te pakken beperk je de financiële schade en heb je maximaal invloed op het verzuim proces. Derks ondernemers advies ondersteunt de werkgever om de businesscase effectief aan te pakken. Met respect voor de werknemer worden alleen de noodzakelijke interventies ingezet. Derks ondernemers advies werkt samen met gerenommeerde arbodiensten, zodat de beste specialisten beschikbaar zijn en het verzuimtraject binnen de wettelijke kaders verloopt.

Een zieke medewerker kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten.

Snel herstel en snel afscheid nemen tegen lage kosten staan centraal. Daarnaast adviseren wij u in het ziekteverzuimbeleid om het verzuim laag te houden, wat u tevreden en bevlogen medewerkers oplevert.

Personeelsontwikkeling

Gekwalificeerd personeel is de uitdaging van vandaag! Naast het werven van de juiste werknemers is investeren in het aanwezige personeel het motto. Derks ondernemers advies helpt de werkgever de opleidingsbehoefte  vast te stellen, de juiste opleidingsmethode te bepalen en de opleiding te organiseren.

Derks ondernemers advies heeft specialisten in dienst die individuele werknemers en groepen kunnen coachen op de vastgestelde leerdoelen. Het coaching proces is daarbij onderdeel van de ondernemingsdoelstellingen. Om het ontwikkelen betaalbaar te houden zet Derks ondernemers advies de beschikbare subsidies voor de werkgever in.

Arbeidsrecht

Het in dienst hebben van werknemers is een zakelijke aangelegenheid. Om de zaken goed te regelen helpt u als werkgever de zaken vooraf goed vast te leggen in overeenkomsten en reglementen. Derks ondernemers advies helpt bij het opstellen van de overeenkomst en reglementen zodat deze aan de juridische eisen voldoen. Indien er onverhoopt toch een conflict ontstaat helpt Derks ondernemers advies het conflict effectief op te lossen door het als een businesscase aan te pakken. Specialisten als een mediator of een advocaat worden waar nodig betrokken bij het proces. Derks ondernemers advies helpt u als werkgever om snel tot de juiste oplossing te komen, waarbij Derks ondernemers advies kan putten uit een jarenlange ervaring.

HR

Personeel in dienst hebben zorgt voor veel dynamiek in een organisatie. De kansen en bedreigingen volgen elkaar snel op. De adviseurs van van Derks ondernemers advies staan klaar voor al uw vraagstukken. De Derks ondernemers advies professionals zorgen voor een adequate aanpak van de vraagstukken die u voorlegt. De aanpak kenmerkt zich het beste als businesscase, waardoor de optimale oplossing wordt gerealiseerd.